در ادامه حضور معاون وزیر عراق در دانشگاه علامه‌؛

دانشکده علوم ارتباطات میزبان هیئت عالی رتبه عراقی شد

هیئت آموزش عالی عراق به سرپرستی معاون وزارت آموزش عالی این کشور، پس از گفت‌‌وگو با رئیس دانشگاه علامه طباطبائی، با معایشت رئیس دانشکده ارتباطات و معاون دفتر همکاری‌های بین‌الملل دانشگاه، از بخش‌های مختلف این دانشکده بازدید به عمل آوردند.