میرجلال‌الدین کزازی:

بهره‌ سخنوران ایرانی از نوروز، زیباشناختی است/ عمو نوروز و بابانوئل هرگز همسنگ نیستند

استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی معتقد است: رهاوردی که عمونوروز برای ایرانیان می‌آورد، آن ارمغانی که بابانوئل در جورابی می‌نهد و در کنار آتشدان جای می‌دهد نیست. ارمغانی است بسیار گرامی‌تر و گرانمایه‌تر: بهار است. رستاخیز گیتی است. ارمغانی است که نه‌تنها کودکان، میانسالان، پیران؛ نه‌تنها آدمیان که جهان هستی از آن بهره می‌برد.


استاد دانشگاه اوساکای ژاپن:

«میرجلال الدین کزازی» از مدافعان زبان پارسی است

استاد دانشگاه اوساکاری ژاپن کامیار عابدی، «کزازی» را از مدافعان زبان پارسی دانست و گفت: «میرجلال الدین کزازی» مخالف ورود واژه‌های جعلی و خارجی به زبان پارسی است‌.