آیین‌های کهن ایران باستان؛

مهرگان؛ قدیمی‌ترین جشن بشری است

یک پژوهشگر تاریخ اظهار داشت: جشن مهرگان از قدیمی‌ترین جشن‌های بشری است و همراه با شادی مردم و خواندن سرود‌های دینی و آواز‌های دسته جمعی و نوای موسیقی و برپایی رقص که جزو مراسم آئینی آنها بوده، برگزار می‌شده است. باید توجه داشت که مفهوم رقص و آواز در برگزاری جشن‌ها، با معنای امروز آن متفاوت است و جهت احترام به خدایان و تقدیس ایزد مهر بوده است.