محمدهادی عسکری:

جشنواره ملی حرکت باید مسیری برای پیوند انجمن‌های علمی با صنعت باشد

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: جشنواره ملی حرکت باید زمینه ساز ایجاد انگیزه‌ی جستجوی علمی، مسیری برای پیوند انجمن‌های علمی با صنعت و نیاز‌های جامعه و عرصه‌ای برای بروز و ظهور خلاقیت‌ها و ایده‌های مبتکرانه دانشجویان باشد.


مهرماه جشنواره داخلی حرکت برگزار می‌شود؛

تشکیل جلسه کمیته حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی-دانشجویی دانشگاه علامه

با تشکیل جلسه کمیته حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی که با حضور مدیران فرهنگی و پژوهشی دانشگاه برگزار شد، پیرامون سیاست‌گذاری جشنواره داخلی حرکت، مرحله دانشگاهی بحث و تبادل نظر شد.