در پی طرح ممنوعیت ورود ایرانیان به آمریکا صورت گرفت؛

حمایت آکادمی اسکار از اصغر فرهادی

آکادمی اسکار بیانیه‌ای را بر اساس اخبار ممنوعیت ورود اصغر فرهادی در مراسم اسکار ۲۰۱۷ منتشر کرد.