هیبت‌الله نژندی‌منش در نشست «همه‌پرسی استقلال کردستان در ترازوی حقوق بین‌الملل»: (2)

اتحاد چاره‌‌ساز یا جدایی چاره‌ساز/ اقلیم کردستان به افزایش ظرفیت‌های بین‌المللی‌ نیاز دارد

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی در نشست «همه‌پرسی استقلال کردستان در ترازوی حقوق ملی و بین‌المللی» به بررسی مشروعیت همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان از منظر حقوق بین‌المللی و ملی، تفسیر حق حاکمیت ملت‌ها بر سرنوشت خود در اسناد حقوقی بین‌الملل و واکنش جامعه بین‌الملل به جدایی‌طلبی کشورها قبل از ۱۹۹۱ میلادی پرداخت.