استاد علوم سیاسی

محمدجواد غلامرضاکاشی

جامعه ای که کبوتران منزلت در آن سرگشته باشند، مردم احساس بی پناهی می‌کنند. جامعه و حیات اخلاقی مردم نیازمند گروه های مرجع اقتدار بخش و مولد مرجعیت است. هنرمندان بخصوص اهل موسیقی در چنین شرایطی جایگاهی تازه پیدا کرده‌اند. مردم کبوتران منزلت را به سمت بام آنان هدایت می‌کنند.


رئیس پردیس بین‌الملل دانشگاه صنعتی شریف؛

چرا دانشگاه‌های ما ثروت‌آفرین نیستند؟

علی غفاری می‌گوید: آنها که مثل آب روان ثروت آفرینی می‌کنند قرن هاست تصور تعارض و دوگانگی میان علم و ثروت را کنار گذاشته‌اند. این یک رنسانس فکری است که تبعات و محصولات خود را هم می‌آفریند و امروز عینی‌تر از هر زمانی جلوی چشم ماست.


فاصله ميان فقير و غنی، جامعه ايران را دوپاره كرده است؛

سنگ شکاف اقتصادی پیش پای «رویای ایرانی»

«جامعه به دو گروه فقیر و غنی تقسیم شده است.» چند بار این گزاره را به انحای مختلف شنیده‌اید؟ تلقی‌هایی از این دست در باب نابرابری و شکاف اقتصادی، هر چقدر هم خالی از دقت‌های پژوهشی باشند و هر چقدر به دور از واقعیت، باز هم نشانگر احساسی‌اند که شهروندان ایرانی نسبت به وضعیت اقتصادی خودشان و سایرین دارند.


زهرا کریمی:

ضرورت ارزیابی سیاست‌های اشتغال

بی‌کاری یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی در اکثر کشورهای جهان، ازجمله ایران است. به همین جهت اندیشمندان بسیاری درباره علل و پیامدهای آن مطالعه کرده‌اند و راهکارهای فراوانی نیز برای حل این مشکل ارائه شده است.


اسفندیار جهانگرد:

نقض آشکار اقتصاد دانش بنیان با سیاست‌های مالیاتی!

اخیرا رئیس سازمان امور مالیاتی بیان کرده است که موضوع اصلاح تبصره ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم به منظور کاهش نرخ مالیات قراردادهای پژوهشی از ۱۰ درصد به پنج درصد، در هیات وزیران تصویب و برای ارسال جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که از نظر ما این موضوع را می‌توان مصداق مثل معروف “به مرگ گیر تا به تب راضی شوند” دانست!