در نشست تخصصی «کلاه‌برداری با پوشش ثبت شرکت‌ها» مطرح شد؛

ثبت قانونی شرکت‌ها نباید دلیل بر «اعتماد» باشد

بسیاری از مردم که به ثبت شرکت توسط واسطه‌‌ها تن می‌دهند از چالش‌های قانونی آن مطلع نیستند و بسیاری از مال‌باختگان نیز که به شرکت‌های ثبت شده اعتماد می‌کنند از پشتوانه مطمئنی برخوردار نیستند.