نجفقلی حبیبی:

فکر سازمان‌یافته دانشگاهی

از نگاه مدیریتی، دکتر منصور غلامی بیش از ١۵سال سابقه ریاست دانشگاه را در مقاطع مختلف در کارنامه داشته و سابقه مدیریتی طولانی در آموزش عالی دارد. بخش قابل‌توجهی از تحولاتی که در دانشگاه بوعلی همدان رخ داده، در دوران مسئولیت وی بوده است.