فرشاد مومنی:

چرا توسعه نیافته‌ایم

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی: در کتاب بسیار ارزشمند «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» نوشته عجم‌اوقلو و جیمز رابینسون، یک نکته بسیار خارق‌العاده‌ای مطرح شده است. ادعا این است که بر حسب بررسی تجارب بسیار پر هزینه کشورهای مختلف در طول تاریخ به یک جمع‌بندی کلیدی دست پیدا کرده است. آن هم عبارت از این است که متغیر ابر تعیین‌کننده در مناسبات مربوط به سطح توسعه به الگوی رابطه دولت و مردم مربوط می‌شود.


فرشاد مومنی:

کاهش ضریب‌جینی در دولت قبل یک بحران بود!

فرشاد مومنی یکی از مشکلات توسعه نیافتگی در ایران را رانتی بودن اقتصاد کشور دانست و گفت: یکی از دورهای باطل تداوم توسعه نیافتگی در ایران اتکا به رانت نفت است. وقتی اقتصادی به چنین رانتی اعتیاد پیدا می‌کند در این صورت در دوران‌های بالا رفتن قیمت نفت و کاهش آن تمام مناسبات توسعه نیافتگی فعال می‌شوند.