با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی؛

تجلیل از راهنمایان معلول و کم توان جسمی حرکتی استان تهران

رفیعی از تجلیل راهنمایان معلول و کم توان جسمی حرکتی استان تهران در دهم مهرماه خبرداد و گفت: با همکاری دانشگاه علامه ‌طباطبائی و اداره کل میراث فرهنگی استان تهران از فعالان معلول گردشگری استان تهران تجلیل به عمل خواهد آمد.