نگاهی به نظریه «فقه سرپرستی» از منظر آیت‌الله میرباقری؛

در فقه سرپرستی اصالت با حکومت است

سید محمدمهدی میرباقری،‌ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم معتقد است، ملاک همه احکام، توحید است و اگر حسن و قبح ذاتی و مستقل از خداوند برای احکام و اشیا قائل شویم با توحید ناسازگار است و به شرک و کفر منجر خواهد شد، از طرفی طریق تحقق توحید و الوهیت خداوند ولایت اولیای حق است و لذا ولایت در اینجا مقدم بر احکام دیگر قلمداد می‌شود.