فائزه آزادیان در «اولین همایش ملی مسائل اجتماعی زنان»: (6)

پدرسالاری و مردسالاری یکی از آسیب‌های اجتماعی زنان است

این دانش‌آموخته کارشناسی ارشد با بیان اینکه برجسته‌سازی آسیب‌های زنان و خانواده مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی جامعه را نشان می‌دهد، گفت: تهمینه میلانی و پوران درخشنده با استفاده از نظریه برجسته‌سازی به بازسازی خانواده‌های ایرانی و کاهش آسیب‌های اجتماعی زنان و به نوعی کمک به توسعه اجتماعی فرهنگ کشور کمک کرده‌اند.


وحید آگاه؛

راه‌های نرفته فرهنگی و آموزش فقیر

دکتر وحید آگاه، عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی و استاد حقوق سینما و ارتباطات این دانشگاه، در ادامه نوشته‌های خود با عنوان «در جستجوی نسبت حقوق و هنر» در روزنامه اعتماد، نگاهی داشته است به فیلم «ملی و راه‌های نرفته‌اش»، جدیدترین ساخته تهمینه میلانی و که این روزها در سینماهای کشور درحال اکران است.