احسان موحدیان:

ترامپ و تهدید نظم موجود

احسان موحدیان، دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبائی گفت: گروه‌های کم درآمد و طبقات پایین جامعه آمریکا تاثیر چندانی بر سیاست گذاری‌ها در این کشور ندارند و تقریبا هیچ نماینده موثری در نظام سیاسی این کشور ندارند.


علی کسایی پور:

بررسی حقوقی تنبیه بدنی دانش آموزان

دانش آموخته حقوق دانشگاه علامه طباطبائی با بررسی حقوقی تنبیه بدنی دانش آموزان از والدین خواست در هنگام بروز چنین مشکلی، قبل از تصمیم گیری جهت پیگرد قضایی موضوع به شدت و انگیزه تنبیه دقت کنند.


رفتن به نوارابزار