حسین سلیمی:

نباید مدنیت ایرانی را به امواج ‌گذرای سیاست خارجی فرو کاست/ پوشاندن بنیادگرایی پشت خریدهای عظیم تسلیحاتی و تبلیغاتی

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی در نشست «گفت‌وگو‌های فرهنگی ایران و ایتالیا» در رم گفت: امروز نمی‌توان فرهنگ‌های جوامع بزرگ را تنها به سیاست خارجی موقتی دولت‌ها و یا اشتراک منافع یا تضاد منافع دولت‌ها در برخی مسائل جهانی فرو کاست.


قاسم پورحسن:

نزاع بین دو تمدن غرب و تمدن اسلامی، دعوای آینده

دانشیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی(ره) گفت: دعوای آینده همچنان که فریدمن در کتاب «جهان در صد سال آینده» می‌گوید نزاع بین دو تمدن غرب و تمدن اسلامی بیشتر نیست، بنیان‌های اندیشه‌ای نیز همان را نشان می‌دهد.