گزارش تصویری/

نشست بررسی «جوانی، مفهومی گمشده در ایران» با حضور تقی آزادارمکی و عباسی شوازی

اولین نشست از سلسله نشست های «جوانان و جوانی در ایران» به همت موسسه رحمان، سوم مهرماه با حضور استادان دانشگاه تهران، دکتر محمد جلال عباسی شوازی، جمعیت شناس و دکتر محمدتقی آزاد ارمکی، جامعه شناس تحت عنوان «بررسی مفهوم جوانی» برگزار شد.


تقي آزاد ارمكي عنوان کرد:

عبور جامعه از خشونت‌ورزی با «برجام»

استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران در گفتوگویی گفت: به‌طور معمول جناح راست کشور، طبقات پایین جامعه را برای کنشگری فعال می‌کند اما تمرکز جریان چپ جامعه بر طبقات متوسط موجب حساس شدن، همگرایی و تعرض این طبقه می‌شود.