بررسی وضعیت فعلی و آینده بازار مسکن؛

نظام برنامه‌ریزی مسکن، نیازمند بازسازی کامل است

مشکل عمده مسکن این است که برنامه جامعی نداریم / به دلیل بی‌کیفیتی ساخت و ساز، کشور باید هر ۲۵ سال دوباره ساخته شود نیم نگاه عقبایی: از سال ۷۱ تا ۹۴ قیمت مسکن در کشور ۱۰۴ برابر شده اما درآمد عمومی مردم به این میزان رشد پیدا نکرده به همین دلیل از دهه ۶۰ تا ۹۰ تعداد مستأجرها هم بیشتر شده است.