اسماعیل سعدی‌پور تاکید کرد:

معلمان به تفاوت‌های «بین فردی» و «درون فردی» دانش‌آموزان توجه کنند/ افراد «صبح‌گاهی» قدرت تحلیل بیشتری دارند

استاد دانشگاه علامه با اشاره به «چرخه‌های فراشبانه‌روزی» گفت: یک معلم برای اینکه در کارش موفق باشد باید تفاوت‌های فردی بین دانش‌آموزان را در نظر بگیرد، همچنین تفاوت بین افراد صبح‌گاهی و عصرگاهی در این است که افراد «صبح‌گاهی» بیشترین میزان هشیاری، تمرکز و قدرت تحلیل را دارند.