اثرات حقوقي قطع‌نامه ٢٢٣١ بر برجام؛

برجام چگونه سندی است و در صورت نقض احتمالی آن چه می‌توان کرد؟

برای پاسخ به این سؤال که در صورت نقض برجام از سوی دولت آمریکا چه می‌توان کرد، نخست باید به این سؤال که برجام چگونه سندی است، پاسخ داده ‌شود. آیا برجام یک معاهده یا یک موافقت‌نامه بین‌المللی الزام‌آور است که از سوی برخی دولت‌ها امضا ‌شده یا صرفا حاوی مجموعه‌ای از تعهدات سیاسی داوطلبانه است که در قالب یک «برنامه‌ عمل» تنظیم شده ‌است؟