گزارش وضعیت جمعیت کشور در سالی که گذشت؛

خانواده ایرانی کوچک‌تر و نرخ رشد جمعیت صفر شده است

آخرین روزهای اسفند سال۹۵، رئیس مرکز آمار ایران با اعلام نتایج کلی سرشماری نفوس و مسکن سال ١٣٩۵ اظهارکرد: کل جمعیت کشور در سال ١٣٩۵ به ٧٩میلیون و ٩٢۶هزار و ٢٧۰ رسید که نسبت به سال ١٣٩۰ نزدیک به چهارمیلیون و ٧٧۶هزار نفر افزایش یافته است. نتایج سرشماری نکات تامل‌برانگیز زیادی دارد. بر اساس این نتایج، جمعیت شهری ایران افزایش و جمعیت روستایی کاهش چشمگیری داشته است. علاوه بر این نتایج اعلام‌شده نشان می‌دهد بعد خانوار‌ها در ایران کوچک‌تر شده است.