به همت انجمن علمی-دانشجویی مدیریت دولتی؛

برندگان اولین دوره مسابقه «تصمیم‌ساز» معرفی شدند

اولین دوره مسابقه دانشجویی تصمیم‌ساز با موضوع «تجزیه و تحلیل چالش‌ها و مسائل دولت و مدیریت عمومی در ایران» با حضور اعضای هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری در دانشگاه علامه، برگزار شد.