محمدرضا رهبرپور بررسی کرد:

مجازات زمین‌خواری و تصرف اراضی دولت

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه جرم تصرف عدوانی در زمره‌ مهمترین جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می‌شود، گفت: این جرم‌ در ماده ۶۹۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به صورت‌ مبهم و در قالب یکی از طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین مواد جرم‌انگاری شده است که البته اختلاف نظر و برداشت‌های متفاوتی ‌نیز از آن در رویه قضایی وجود دارد‌.