توزیع مواد مخدر دولتی، آری یا خیر؟

آینده تریاک

باز هم معتادان خبرساز شدند؛ این بار با «طرح توزیع مواد مخدر دولتی». اکنون مدتی است که مجلسی‌ها درگیر این مسئله هستند، چنان‌که چندی پیش کلیات طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تصویب شد و به فاصله‌ای کوتاه پای دولتی کردن مواد مخدر رقیق شده به میان آمد.