نگاهی به جلوه‌های فرهنگ عامه مردم تهران در موسم روزه‌داری؛

«ترنا بازی»، رسمی فراموش شده در شب‌های رمضان

فرصت سی روزه ماه مبارک رمضان در هرسال، بتدریج و درطول سده‌ها زمینه شکل‌گیری خرده فرهنگ‌های بسیاری را میان اقوام وملیت‌های گوناگون موجب شده که به صورت آداب وسنن متنوع اینجا و آنجا خودنمایی می‌کنند.هر قوم و ملتی بسته به ظرفیت روحی، علایق، توانایی‌ها، شرایط اقلیمی وگذشته تاریخی خود دست به ابداع وخلق گونه‌های فرهنگی یا هنری متنوعی زده که در چارچوب کلی «فرهنگ رمضان» قابل تعریف و دسته‌بندی است.