مدیر امور تحقیقات معاونت پژوهشی علوم پزشکی تهران مطرح کرد؛

دلایل بروز تخلف پژوهشی/ لزوم نظارت کافی استاد راهنما به عملکرد دانشجو

مدیر امور تحقیقات و فناوری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن بیان دلایل بروز تخلفات پژوهشی، بر ضرورت آموزش و نظارت کافی توسط استاد راهنما نسبت به عملکرد پژوهشی دانشجو برای جلوگیری از بروز تخلف تاکید کرد.