تصویری/

بررسی چالش‌های ناظر بر رسیدگی به تخلفات دانشجویی با حضور معاون وزیر علوم و فعالان دانشجویی

نشست «بررسی چالش‌های ناظر بر رسیدگی به تخلفات دانشجویی با تأکید بر مقررات مربوط» شنبه ۱۵ آبان ماه، با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی با حضور معاون دانشجویان داخل سازمان دانشجویان وزارت علوم برگزار شد.


ابوالحسن ریاضی در نشست بررسی شیوه‌نامه تخلفات دانشجویی:

اعمال سلیقه در نحوه اجرای قانون / رویکرد سیاسی جایگزین رویکرد حقوقی بوده است

معاون دانشجویان داخل سازمان دانشجویان وزارت علوم تاکید کرد: مواجهه با مسائل دانشجویی که به نوعی به حوزه شوراهای انضباطی مربوط می‌شود یک سبقه سیاسی پیدا کرده و دشواری‌هایی که نوع نگاه سلبی یا ایجابی به مسائل انضباطی در حوزه سیاسی صورت گرفته یکی از بزرگترین و دشوارترین موانع برای اتخاذ رویکردهای حقوقی بوده، هست و قطعا خواهد بود.


با حضور معاون دانشجویی وزیر علوم؛

نشست «بررسی چالش های ناظر بر رسیدگی به تخلفات دانشجویی با تأکید بر مقررات مربوط» برگزار می‌شود

نشست «بررسی چالش های ناظر بر رسیدگی به تخلفات دانشجویی با تأکید بر مقررات مربوط» شنبه ۱۵ آبان ماه، با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی با حضور معاون دانشجویی وزیر علوم برگزار می‌شود.