دبیر شورای ناظر انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی:

برجام قدرت منطقه‌ای ایران را افزایش داد

دبیر شورای ناظر انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی تهران با بیان اینکه برجام برای ما ضرورت و برای جامعه جهانی لازم بود، گفت: برجام یک انتخاب بین گزینه های متعدد نبود، بلکه تلاش هوشمندانه کنشگران اصلی بین‌المللی بود که مانع از تبدیل شدن اختلافات و تقابل‌های سیاسی به یک جنگ تمام عیار شد.