فناوری نانو و دستاوردهای آن در جهان؛

تجاری‌سازی فناوری نانو در کشورهای مطرح آسیایی چگونه شکل گرفت؟

فناوری نانو کلیدی‌ترین فناوری قرن جاری است که می‌تواند صنایع جدیدی را در بازار تجارت به وجود آورد. این فناوری اکنون در صنایع مختلفی نظیر مواد، الکترونیک، ماشین آلات، صنایع زیستی و پزشکی و دارویی مورد استفاده کلیدی قرار می‌گیرد. در این گزارش به بررسی روند تجاری‌سازی این فناوری در کشورهای شاخص آسیایی می‌پردازیم.