هادی خانیکی مطرح کرد؛

نمایش رویارویی دو نگاه به مسائل اجتماعی

یکی از خصوصیات مناظره این است که تنها در یک برنامه تلویزیونی خلاصه نمی‌شود و با خود کنش سیاسی به دنبال می‌آورد. آنچه در نخستین مناظره انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم رخ داد را می‌توان در دو سطح بررسی کرد: اول فرآیند انجام مناظره و چگونگی حضور نامزدها و دوم آثار و نتایج سیاسی و تبلیغاتی آن.