در اعتراض به تعصبات نژادی در جهان صورت گرفت؛

بیانیه مشترک نامزدهای اسکار خارجی ۲۰۱۷

۵ نامزد شاخه بهترین فیلم خارجی جوایز سینمایی اسکار در فاصله‌ای کوتاه تا این رویداد سینمایی بیانیه‌ای مشترک و تکان‌دهنده منتشر کردند.