پدرام الوندی:

۳ تصویر از هزاران

اکبر هاشمی‌رفسنجانی هیچ پرهیزی نداشت از اینکه بگوید در روزهای مختلف تاریخ سیاسی ایران کجا بوده، چه گفته و چه […]


نگاهی به اوقات فراغت مردم در تاریخ معاصر ایران؛

تفریحات؛ آنچه بود و آنچه ماند

مفهوم و ارزش زمان در عصر حاضر با دنیای گذشته قابل قیاس نیست. وقت و ارزش آن، از انقلاب صنعتی به بعد بشدت مورد تأکید قرارگرفت. تغییرات شدید و گسترده در زمینه وسایل ماشینی و الکترونیکی از یک‌طرف ارزش زمان را بالا برد و از طرف دیگر، استفاده از ایام فراغت را برای عموم طبقات جامعه ممکن ساخت.


نظام ارباب غايب؛ با سخنراني رحمانيان، سعيدي، عبداللهيان و عبدي

دچار نظریه‌زدگی هستیم

نظریه‌پردازی درباره تاریخ ایران و مفهوم‌پردازی درباره واقعیت‌های آن به دلایل گوناگون مخاطره‌انگیز و پر دردسر است و با این همه برخی صاحب‌نظران خطر می‌کنند و می‌کوشند بیانی نظری برای تاریخ متکثر، چندپاره، طولانی‌مدت و پرفراز و نشیب ایران در دوره‌های طولانی یا میان‌مدت برسازند.