رمز و راز استقبال از یک کتاب؛

چرا «بی‌شعوری» بازار خوبی دارد

کتاب «بی‌شعوری» چند سال است در بازار نشر کشور با استقبال روبرو شده و پس از ۳ سال به چاپ بیست و ششم رسیده است. این کتاب یک اثر روان‌شناسانه و اجتماعی برای همه مردم جهان است.