یک اقتصاددان مطرح کرد؛

شش فاکتور حکمرانی خوب دولت‌ها/ذی‌نفعان بازدارنده سد اصلاح بانک‌ها

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با برشمردن شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و قانون مداری، قانون‌پذیری و عدالت به عنوان فاکتورهای حکمرانی خوب دولت‌ها گفت:ذی‌نفعان بازدارنده سد اصلاح بانک‌ها است.