شجاع احمدوند در گفت‌وگو با عطنا:

«مدرسه علوم سیاسی» انتظارات ما را برآورده کرد/ جای خالی دروس فنی و تکنیکی در رشته علوم سیاسی

مدیرگروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه در بسیاری از سرفصل‌های رشته علوم سیاسی باید تجدیدنظر شود، گفت: متاسفانه چون در جامعه ما علوم ‌سیاسی از رویکردهای تکنیکی فاصله گرفته است، فرصت‌های شغلی کمتری در اختیار فارغ‌التحصیلان این رشته قرار ‌می‌گیرد.


روایت شهریار زرشناس از الزامات مواجهه با ساختار بوروکراسی؛

طرح تازه‌ای نداشته باشیم بلعیده می‌شویم

شهریار زرشناس، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ششمین نشست از سلسله نشست‌های «سیر تطور روشنفکری در ایران» که اخیراً برگزار شده است، از الزامات مواجهه با ساختار سیستماتیک تکنیک و بوروکراسی مدرن سخن گفته است. او به ما نشان می‌دهد که برای مواجهه با این ساختار باید نگاه سیستمی داشت و طرحی جدید را در مقابل این سیستم درانداخت وگرنه سیستم خودش را بر ما تحمیل خواهد کرد. در این گزارش به روایت نظرگاه او دراین‌باره می‌پردازیم.


چابک‌سازی دولت؛

پیشنهادهایی برای بهبود سازوکار وزارتخانه‌های اقتصادی

ساختار اداری با هدف اجرای مأموریت‌ها و اولویت‌های توسعه‌ای هر کشور و براساس ساختار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی طراحی می‌شود. معمولا در طراحی به نیازهای واقعی جامعه توجه می‌شود و نهایتا با هدف‌گیری به سوی رفاه و برقراری کرامت انسانی بین تک‌تک آحاد جامعه براساس امکانات در اختیار و انتظارات جهت خدمت به ملت چیدمان اداری صورت می‌پذیرد.