گزارش تصویری/

نخستین لیگ ستارگان بورس/ تیم دانشگاه علامه دوم شد

دختران دانشگاه الزهرا به عنوان تیم اول در نخستین لیگ ستارگان بورس انتخاب شدند.همچنین تیم دانشگاه علامه طباطبائی و تیم دانشگاه خواجه نصیر به ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب کردند. تیم دانشگاه تهران نیز به عنوان اخلاقی ترین تیم انتخاب شد.