معاون منابع انسانی شرکت ایرانسل بیان کرد:

در انتخاب شغل از انتخاب همسر نیز بیشتر دقت کنید

بهنام نجاری در جشنواره فرصت‌های شغلی روشنا در دانشگاه علامه طباطبائی تأکید کرد: در انتخاب شغل از انتخاب همسر نیز بیشتر دقت کنید چون شما روزی بین هشت تا ۹ ساعت کار می‌کند و چهار تا پنج ساعت در خانه و کنار همسرتان هستید.