محمدرضا رحمت‌خواه :

۶۰ انجمن‌ علمی- دانشجویی در دانشگاه علامه فعالیت می‌کنند/ دانشجویان نمونه را به بنیاد ملی نخبگان معرفی می‌کنیم

کارشناس انجمن‌های علمی-‌دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی از فعالیت بیش از ۶۰ انجمن در این دانشگاه در رشته‌های مختلف خبر داد و گفت: می‌توانیم دانشجویان نمونه‌ای را برای شرکت در سمینارهای داخلی به اتحادیه‌های انجمن‌های علمی-دانشجوی کشوری معرفی کنیم.