اعتراض به شاه ايران، نسلي را بيدار کرد؛

روایت‌هایی از عصیان دانشجویان در جهان

با مرگ بننو اونه زورگ حرکتی آغاز شد که در سال ۱۹۶۸ به اوج خود رسید. در آن سال بسیار مهم و سرنوشت‌ساز، اکثریت دانشجویان به خیابان‌ها می‌آمدند و علیه جنگ آمریکا در ویتنام، علیه قانون حالت فوق‌العاده یا علیه اصلاحات رادیکال در مدارس عالی شعار می‌دادند.