حشمت‌الله فلاحت‌پیشه:

بازی سیاسی با قوانین بین‌المللی

کشورهای غربی قائل به این هستند که دیگر کشورها باید به تعهدات هسته‌ای پایبند باشند تا به هیچ وجه به سمت بمب اتم حرکت نکنند، اما جالب این‌ است که غرب در مسیر اجرا به مقررات ان.پی.تی هم پایبند نیست.