وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تغییر الگوی قیمت‌گذاری اینترنت ثابت خبر داد:

پایان عمر اینترنت حجمی

مبنای قیمت‌گذاری اینترنت ثابت سرعت و عرضه اینترنت به صورت نامحدود می‌شود که در این خصوص سخنگوی وزارت ارتباطات گفت: بسته‌های اینترنت موبایلی همچنان در بازار می‌ماند.