نحوه رسیدگی به تخلفات مدیران بعد از اتمام مسئولیت؛

تخلفات سر به مهر

یک مسئول می‌رود و دیگری می‌آید تا وارث تمامی اقدامات مدیر سابق شود. گاهی ارث به‌جامانده یک مدیریت اصولی و با حساب‌وکتاب و شفاف است و گاهی که نه! شاید باید گفت در اغلب موارد یک ویرانه با انواع بدهی‌ها، قانون‌گریزی‌ها و قانون‌شکنی‌ها به مدیر جدید تحمیل می‌شود.