ابراهیم متقی:

مثلث ترور «آمریکا، سعودی، داعش»

حادثه تروریستی ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ بیانگر واقعیت سیاست منطقه‌ای تهاجمی شده علیه انقلاب ایران است که در این فرآیند زمینه‌های جدیدی از کنش تروریستی در مقابله با دولت ایران در دستور کار قرار گرفت.