گفت‌وگو با محمود دولت‌آبادي به بهانه انتشار كتاب «اين گفت‌وسخن‌ها»؛

«آزادی قانونی» تمام حرف من است

«برادر بزرگم محمدرضا که مرا بزرگ کرده و زمان تولد من نه‌ساله بوده، گفت تو در نیمه مرداد ١٣١٩ متولد شده‌ای و من با پشت چاقو این تاریخ را پشت در خانه کندم. ولی بعد که پدرم سجل می‌گیرد تاریخ تولدم را می‌نویسند ده مرداد. به هر حال توقع زیادی از این زندگی ندارم . با قناعت و سادگی و صداقت زندگی کرده‌ام تنها و مستقل؛ و همین خیلی خوب است. بابتش تاوان‌ سنگینی داده‌ام که اشکالی ندارد.» اینها بخشی از سخنان محمود دولت‌آبادی است در آستانه سالروز تولدش.