آیت‌الله سبحانی:

نظریه‌ مخالف دین بدون نقد تدریس نشود/ اسلامی کردن علوم انسانی به معنای بستن درها به روی دیگر اندیشه‌ها نیست

آیت‌الله سبحانی با بیان اینکه اسلامی کردن علوم انسانی به معنای بستن درها نیست، تأکید کرد: اگر نظریه‌ای با مبانی دینی مخالف بود، نباید بدون نقد، جزء مواد درسی دانشگاه قرار گیرد.