در گفت‌وگو با کارشناسان مطرح شد؛

گره مشکلات «استارتاپ» ها با پرداخت وام گشوده نمی‌شود

یکی از فعالان در زمینه شتاب‌دهنده‌های استارتاپ‌های آی تی گفت: اگر دولت خواهان این است که سرمایه‌گذار بخش خصوصی به عرصه سرمایه‌گذاری در بخش استارتاپ‌ها وارد شود باید مشکلات پیش روی این بخش را بردارد که یکی از این مشکلات، نبود بیمه سرمایه‌گذاری در کشور است. از سوی دیگر بانک‌ها دیگر نقش حمایت‌کننده مالی را بر عهده ندارند، بلکه به جای حمایت از سرمایه گذارها خود در این بخش سرمایه‌گذار و به اصطلاح شتاب  دهنده (Startup accelerator) شده‌اند.