مرتضی فرهادی در نشست «بانگ آب و کرّ خواب»:

«چاه عمیق» خون زمین را می‌مکد/ بدون «محیط زیست» و «آب»، توسعه پایدار معنا ندارد

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: در اثر ایجاد پیشرفت‌های اندکی که اخیراً روی داده است به نظر می‌رسد که اقتصاد بادآورده در ایران از نفت شروع شده است. هر گونه بیماری تحت عنوان اقتصاد بادآورنده خطرناک و از تبعات آن این است که صنعت در یک مملکت پا نگیرد. ما در ابتدا باید بستر را برای تولید فراهم کنیم که در حال حاضر شرایط فعلی جامعه به ما این اجازه را نمی‌دهد.