فعالان و کارشناسان اقتصادی بررسی می‌کنند:

تبعات سنگ‌اندازی جدید آمریکا علیه تجار ایرانی

در روزهای اخیر بتدریج، آثار تصویب قانون جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران نمایان شده و در حالی که این قانون هنوز اجرایی نشده، برخی کشورها از بیم عواقب اجرای این قانون، به استقبال آن رفته و اقدام به تحریم حساب‌های بانکی ایرانیان کرده‌اند.


نخبگان دولتی و بخش خصوصی بانکی در نشست مشترک بانکی تأکید کردند:

نرخ سود بزرگترین معضل نظام بانکی ایران

در نخستین جلسه انجمن بانکداران خبره ایران که یک سوی آن را نمایندگان مجلس، یک سو را بانکداران، طرف دیگر را دولت و طرف چهارم را کارشناسان تشکیل داده بودند برمشکلاتی مانند نرخ سود بالا، مطالبات معوق، بدهی دولت به شبکه بانکی و قراردادهای صوری به‌عنوان مهم‌ترین معضلات بانکداری ایران تأکید شد.