عماد افروغ:

فرهنگ گفت‌وگو از پیش‌شرط‌های جلوگیری از افراط‌گرایی است

عماد افروغ، جامعه‌شناس و مدیرگروه جامعه‌شناسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)، در سخنرانی خود در پنجمین دور گفت‌وگوی دینی ایران با کنفرانس اسقفان سوئیس که با عنوان «تحلیلی فرادینی از بنیان‌ها و زمینه‌های افراط‌گرایی» ارائه شد، گفت: بر این باوریم که یکی از عوامل بسیار مؤثر در بروز و ظهور افراط‌گری‌ها، جنگ‌ها و خشونت‌های فاجعه‌آمیز در حیات بشری، دور شدن از حقایق وجودی و نگاه تاریخی‌گرایانه و در نتیجه قدرت‌گرایانه به حقایق است.