گزارشی از زنان با دستمزدهای ۱۵۰ هزارتومانی؛

۸۰‌درصد شاغلان بدون بیمه، زنان هستند

معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش تأمین ‌اجتماعی اظهار کرد: ۸۰‌درصد شاغلان بدون بیمه در ایران، زنان هستند. محمدولی، فعال کارگری نیز گفت: کاهش حداقل‌های به‌جامانده در قانون کار، مرز نیروی کار انسانی و حیوانی را از بین برده است.