سخنگوی دولت درباره روند تصویب لایحه جامع رسانه ای:

اهالی رسانه پیشنهاد تکمیلی نظام بدهند

سخنگوی دولت در نشست خبری دیروز خود تیتر یک روزنامه مخالف دولت در روزهای اخیر را برخلاف منافع ملی دانست و از تلاش برای حل مشکل عضو زرتشتی شورای شهر یزد بدون تنش خبر داد. محمدباقر نوبخت همچنین به انتقادها درباره لایحه جامع نظام رسانه‌ای پاسخ داد.